top of page

Ken je eigen kunnen

Een korte opleiding die start in overleg met de deelnemers.

Er zijn 6 bijeenkomsten van een dag in kleine groepjes van 4 zodat persoonlijke aandacht gegarandeerd is.

Ondekken wat uw gaven zijn, healing en channeling staan centraal. 

Via de Bron heb ik doorgekregen dat ik deze opleiding mag geven. De Bron heeft de hele structuur doorgegeven en zal ieder persoonlijk begeleiden en toespreken tijdens deze opleiding.

Gechannelde tekst:

Deze opleiding geeft de mens de kans om zichzelf verder te leren kennen, de vaardigheden te ontwikkelen en te weten hoe en wanneer in te zetten. Het zal een verrijking zijn op alle fronten, omdat alles wat de mens vrijheid geeft zich nu zal openbaren, en als een tool kan worden ingezet voor het grote collectief, maar vooral ook voor het zelf, liefde voor het zelf. De mens zal ervan groeien en bestendiger worden. En vanuit dit grote fundament kan er gecreëerd worden, gecreëerd worden vanuit waarheid en liefde, als een vloeiende beweging. Zonder twijfel. De openbaringen zullen voelen als thuiskomen, en een innerlijk weten. Duidelijkheid, helderheid, bevestiging, maar vooral ook plezier. Want het leven is er om gevierd te worden. Het is mooi gemaakt, maar soms is de mens dat vergeten door de beslommeringen van onwaarheid. En wat is waarheid? Dat zal de mens nu weten.

De opleiding bestaat uit acht hoofdstukken die worden verdeeld over zes bijeenkomsten, waarin de deelnemers worden uitgedaagd om zichzelf te activeren, en te leren kennen. Dit wordt begeleid via channeling en specifieke, persoonsgerichte interactie.

Hoofdstuk 1: Het voelen

Wat is voelen precies, hoe kun je voelen, hoe kun je dat interpreteren, hoe kun je dat inzetten?

Hoofdstuk 2: Het zien

Het zien van aura's, deze waarnemen, en onderscheiden wat zich in het veld bevindt. Hierdoor kunnen mensen zichzelf beter gaan reguleren en healen.

Hoofdstuk 3: Het loslaten

Hoe laat je los? Hoe bescherm je jezelf? Hoe vul je jezelf? Wat is loslaten?

Hoofdstuk 4: Het ervaren en healen

Hoe ontvang je informatie? Hoe ontvang je beelden, teksten, informatie, en hoe zet je in om daarmee aan de gang te gaan?

Hoofdstuk 5: Het erkennen en ervaren van de eigen krachten, en deze te gebruiken

Hoofdstuk 6: Initiëren, op de juiste golflengtes, de juiste bronnen, de hulptroepen aanroepen, deze voor je laten werken

Hoofdstuk 7: Het zien. Wat neem je waar? Wat is het en hoe ga je ermee om?

Hoofstuk 8: Eind beleving. Elkaar begeleiden, healen, ondersteunen.

Het energie bedrag bedraagt 600,-

Met maximaal 4 aanmeldingen.

(In termijnen betalen is mogelijk.) 

Voor meer informatie app of bel: 06-51316073.

Ken je eigen kunnen: Tekst
bottom of page