top of page
IMG-20220322-WA0008.jpg

Gechannelde tekst

Uit het boekje 'De waarheid van het zelf'

De ontknoping

De mens die zoekt naar het ware zelf, die zal terechtkomen bij het paradijs, de heerlijkheid en de zaligheid. Om daar te komen is het belangrijk om te weten wat waarheid is en niet. Het zelf is een samenwerking tussen lichaam en geest, want jullie zijn immers mensen. Dit boek is geschreven voor mensen.


Op aarde hebben jullie bepaalde systemen: hoe jullie leven, hoe jullie denken, hoe jullie eten, enzovoort, enzovoort. Maar de ziel is voor jullie nog een onbekend terrein, en juist daar ligt de waarheid. De ontknoping zal zich dus voornamelijk vestigen in het onstoffelijke. En hoe kom je daar, als je een mens bent met verstand, en als je het niet kunt zien? Daar wil ik het met jullie over hebben.

Jullie kunnen de ziel misschien niet waarnemen (sommigen misschien ook wel), maar zij is er zeker. Ze is ontsproten uit de grote bron, het Al. Het is de creatie, de liefde, de expansie, én de levensenergie. En als zij meedoet, als je haar laat spreken, dan zul je één zijn, en gelukkig. De waarheid hierin is dat jullie van deze materie zijn weggehouden.


Jullie zijn scheppende creaties, en schepselen. Jullie hebben heel veel macht. Theoretisch gezien zijn jullie de baas, en heer en meester in dit hele universum, maar jullie zijn het vergeten. En op het moment dat je weet dat je een kracht hebt die onuitputtelijk is, zelfs onsterfelijk, en die alles weet, omdat ze immers verbonden is met het Al, omdat dat de frequentie is waar ze vandaan komt, dan zullen jullie begrijpen dat er veel kan veranderen, en mag veranderen.

Alleen, zoals ik zei, jullie zijn van deze kennis weggehouden. Want een mens die immers weet hoe sterk hij is, en wat hij kan, en wat hij is, is krachtig, en creërend, vanuit de liefde, en dat is niet wat sommige stromingen willen. Dus op aarde is er een systeem bedacht dat het zo in stand houdt, dat men niet eens de puf, of de kennis, of de ervaringen heeft of kent om het zelf toe te laten en te kennen. Jullie worden onderdrukt. Maar dat gaat veranderen. Langzamerhand zijn jullie aan het ontwaken, de gehele mensheid. Er komt steeds meer licht op aarde, en de waarheid zal iedereen vinden.

De mens die naar de ziel wil gaan, het zelf, en de verbinding met de aardse stoffelijke werkelijkheid, mag het gaan voelen en ervaren vanuit het weten, het zijn zonder het denken. Dat kan. De weg die ik jullie wil laten zien is dus niet vanuit het denken, vanuit het hoofd. Het is een weg vanuit het voelen, en daar zitten de meeste blokkades op. Want de aardse overtuigingen zijn dat je slim moet zijn, dus veel en goed moet denken, alert, dat je niet mag voelen, omdat je gedienstig moet zijn, je aan moet passen, moet geven, en dat jouw wil er niet zo veel toe doet, dat het gaat om het collectief en de ander. Voelen is ons niet aangeleerd, het is ons zelfs eerder afgeleerd. "Luister naar de meester", "luister naar mij", "zeg dit", "doe dat", "hou je mond". Allemaal gepers in een gareel, in een vorm, die jullie in essentie niet zijn. Maar zo zijn jullie productief, en zo blijft het overzichtelijk voor het systeem dat bedacht is. En nu vraag ik jullie om te gaan voelen, terwijl jullie dat allemaal afgeleerd zijn en zelfs afgeraden, want gevoel is een oerwoud waar het gevaarlijk kan zijn. Want is dit gevoel van mij, of is dit gevoel een overtuiging, een opgelegde sensatie, of is het zelfs een trauma, hoe vind je hierin de waarheid?

Dat zal ik jullie zeggen. Door in de eerste plaats jezelf de ruimte te geven, en te weten dat je goed bent zoals je bent. Als je vanuit dit standpunt je ruimte inneemt en gewoon bent, dan is daar de ruimte om te zijn, zonder beperkingen en opgelegde belemmeringen. En nu zul je ervaren wat je dwarszit, wat pijnlijk voelt, wat je spanning of stress in je lijf geeft, waar je hoofd je op attendeert. Alles wat je niet met rust laat, alles wat jou nu onrust geeft, is niet van jou, is onjuist, onwaar, een vertroebeling, en tevens een triggerpoint. En als je dat weet, dan weet je dat je dat kunt opruimen, en loslaten.

En zie daar, daar staat de mens dan naakt voor zichzelf en dat is goed, dat is de waarheid. Jullie trachten dingen te begrijpen, en te kunnen pakken, maar zo werkt het met dit niet. Op het moment dat je alle onrust, triggerpoints, vertroebelingen elimineert, blijft daar over de heldere jij. En wat gebeurt er met iemand die dicht bij zijn eigen waarheid leeft? Die gaat leven vanuit het zelf, die gaat keuzes maken vanuit het zelf, die gaat doen wat goed is voor het zelf, die krijgt een scherper onderscheidingsvermogen wat goed is voor het zelf, en die leert de waarheid kennen. En daar, in het veld van de waarheid, is er de flow, daar vloeit alles in elkaar over. Dus het leven wordt dan ook heel makkelijk, want de waarheid is een frequentie, een gebied waarin alles naadloos op elkaar aansluit, en elke vertroebeling is een puzzelstukje wat uit het geheel is genomen.

Voorbeelden: Tekst

Rachel voor de zaal

Voorbeelden: Video
Alle video's
Nu bekijken
Voorbeelden: Video Player
bottom of page